Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb

HMS for turer

HMS for turer

HMS

Sikkerhetsforskrifter for organisert padling i regi av Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
Kajakklubben har som en av sine hovedmålsettinger: All organisert padling i klubbens regi skal skje på en trygg og forsvarlig måte.

 • Turlederansvar
  Klubben stiller med turleder, vi prøver alltid å ha 2 turledere. Turleder har ansvar for å legge opp turen og sørger for at sikkerheten ivaretas. Deltagerne plikter å følge turleders beskjeder.
 • Krav om padleerfaring
  Padlere som ønsker å delta på organiserte turer må kunne vise til tilstrekkelig padleerfaring. Klubben krever at deltagerne har gjennomgått grunnkurs hav og minimum mester kameratredning og klarer å løsne spruttrekket og komme seg ut av kajakken ved velt. Det er viktig at opplysninger om padleerfaring kommer fram før turen starter. Deltagere må også selv vurdere om de klarer å gjennomføre turen, spør turleder på forhånd hvis du er usikker.
 • Valg av løype
  Turlederen skal ha kjennskap til været for dagen og tar hensyn til dette når valg av turløype skal tas.
 • Ingen padler alene.
  Dersom du har sagt ja til å bli med i en padlegruppe på tur, kan du ikke uten forvarsel forlate gruppa og padle på egenhånd. Dersom du likevel velger å forlate gruppa, må du gi tydelig beskjed til turleder og være klar over at du ikke lenger er en del av klubbens sikkerhetsansvar.
 • Krav til utstyr
  Deltagerne følger vanlige krav til fornuftig turutrustning. Dette innebærer følgende:
 1. Alle har sjødyktige kajakker, åre og spruttrekk.
 2. Alle har egnet padletøy (for årstiden) og vest.
 3. Alle har med seg mat/drikke tilpasset turens lengde.
 4. Gruppa har nødvendig sikkerhetsutstyr (reserveåre, pumpe, taueline, lykt, mobil i vanntett pose, kart/kompass/GPS).
 • Rapportering av uforutsette hendelser
  Alle hendelser som klart bærer preg av å være uønskede og uforutsette skal rapporteres til klubbstyret. Det finnes et eget rapporteringsskjema for dette.

God tur!Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift