Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb

Leie/ lån av kajakker og HMS for turer

Leie/ lån av kajakker og HMS for turer

Sikkerhetsholdning

Sikkerhetsforskrifter for organisert padling i regi av Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
Kajakklubben har som en av sine hovedmålsettinger: All organisert padling i klubbens regi skal skje på en trygg og forsvarlig måte.

 • Turlederansvar
  Klubben stiller med turleder, vi prøver alltid å ha 2 turledere. Turlederen påtar seg ansvaret for å legge opp turen og sørger for at sikkerheten ivaretas. Deltagerne plikter å følge turleders beskjeder.
 • Krav om padleerfaring
  Padlere som ønsker å delta på organiserte turer må kunne vise til tilstrekkelig padleerfaring. Klubben krever at deltagerne har gjennomgått grunnkurs hav og minimum mester kameratredning og klarer å løsne spruttrekket komme seg ut av kajakken ved velt. Det er viktig at opplysninger om padleerfaring kommer fram før turen starter.
 • Valg av løype
  Turlederen skal ha kjennskap til været for dagen og tar hensyn til dette når valg av turløype skal tas.
 • Ingen padler alene.
  Dersom du har sagt ja til å bli med i en padlegruppe på tur, kan du ikke uten forvarsel forlate gruppa og padle på egenhånd. Dersom du likevel velger å forlate gruppa, må du gi tydelig beskjed til turleder og være klar over at du ikke lenger er en del av klubbens sikkerhetsansvar.
 • Krav til utstyr
  Deltagerne følger vanlige krav til fornuftig turutrustning. Dette innebærer følgende:
 1. Alle har sjødyktige kajakker, åre og spruttrekk.
 2. Alle har egnet padletøy (for årstiden) og vest.
 3. Alle har med seg mat/drikke tilpasset turens lengde.
 4. Gruppa har nødvendig sikkerhetsutstyr (reserveåre, pumpe, taueline, lykt, mobil i vanntett pose, kart/kompass/GPS).
 • Rapportering av uforutsette hendelser
  Alle hendelser som klart bærer preg av å være uønskede og uforutsette skal rapporteres til klubbstyret. Det finnes et eget rapporteringsskjema for dette.

God tur!


Lån og leie av kajakk
Viktig: For å leie eller låne kajakk av klubben er det et krav at du er medlem og har gjennomført grunnkurs i våttkortstigen. Det er også et krav at du mestrer kameratredning og klarer å komme deg ut av kajakken dersom du velter. Hvis du padler alene er det viktig å mestre egenredning (cowboy- eller åreposeredning) Egen avtale må fylles ut ved lån eller leie av kajakk.

Dagsleie av kajakker på Tangen: I sommersesongen er det plassert 4 kajakker på Tangen som medlemmer kan leie på dagsbasis. Vest, åre og spruttrekk er inkludert i leien. Det kommer info på hjemmside og Facebook om organiseringen når kajakken blir plassert ut. Kajakkene blir ikke plassert ut før vanntemperaturen er såpass høy at det er forsvarlig å padle uten tørrdrakt. Pris kr 50,- pr dag. Prisen kan endres på kort varsel.

Lån av kajakk: Klubben har endel kajakker som brukes til kurs og padling på dagtid. Medlemmer kan låne kajakk en begrenset periode dersom de ikke er i bruk av klubben. Tilbudet er pr i dag gratis, men kan endres på kort varsel. Kajakken må hentes og bringes selv.
Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift