Fredrikstad Kajakklubb

HMS

HMS

Sikkerhetsholdning

Sikkerhetsforskrifter for organisert padling i regi av Fredrikstad Kajakklubb
Kajakklubben har som en av sine hovedmålsettinger: All organisert padling i klubbens regi skal skje på en trygg og forsvarlig måte.

 • Turlederansvar
  Klubben stiller med egen turleder. Turlederen påtar seg ansvaret for å legge opp turen og sørger for at sikkerheten ivaretas. Dersom turlederen ikke møter, skal padlegruppa utpeke en erfaren padler som er villig til å påta seg dette ansvaret.
 • Krav om padleerfaring
  Padlere som ønsker å delta på organiserte turer må kunne vise til tilstrekkelig padleerfaring. Klubben ønsker at deltagerne har gjennomgått grunnkurs hav (tidligere nybegynnerkurs). Det er viktig at opplysninger om padleerfaring kommer fram før turen starter.
 • Valg av løype
  Turlederen skal ha kjennskap til været for dagen og tar hensyn til dette når valg av turløype skal tas. Dersom gruppa er tilstrekkelig stor, kan det i enkelte tilfeller tillates at gruppa deler seg i to (med hver sin turleder) og velger noe ulik løype.
 • Ingen padler alene.
  Dersom du har sagt ja til å bli med i en padlegruppe på tur, kan du ikke uten forvarsel forlate gruppa og padle på egenhånd. Dersom du likevel velger å forlate gruppa, må du være klar over at du ikke lenger er en del av klubbens sikkerhetsansvar.
 • Krav til utstyr
  Deltagerne følger vanlige krav til fornuftig turutrustning. Dette innebærer følgende:
 1. Alle har sjødyktige kajakker, åre og spruttrekk.
 2. Alle har egnet padletøy (for årstiden) og vest.
 3. Alle har med seg mat/drikke tilpasset turens lengde.
 4. Gruppa har nødvendig sikkerhetsutstyr (reserveåre, pumpe, taueline, lykt, mobil i vanntett pose, kart/kompass/GPS).
 • Rapportering av uforutsette hendelser
  Alle hendelser som klart bærer preg av å være uønskede og uforutsette skal rapporteres til klubbstyret. Det finnes et eget rapporteringsskjema for dette under. 

God tur!

• Last ned dette dokumentet

Ved lån av klubbens utstyr
Ved bruk av klubbens båter må loggboka fylles ut. Loggboka ligger hos materialforvalter. Loggboka skal fylles ut når du avhenter kajakken, og ivaretar sikkerhet dersom uhellet skulle være ute. Dessuten er det sosialt. Andre kan se hvor vi kan treffes. Og klubben har kontroll på hvor utstyret til enhver tid befinner seg.

Egenerklæring
Etter turen - før opp eventuelle feil eller mangler ved båten (som du selv ikke kan utbedre).
Ved arrangementer i klubbens regi, kan klubben kreve at du undertegner på

• Egenerklæring

Rapportering av hendelser
Last ned følgende dokument for bruk til sjekkliste og rapportering av turer i klubbregi.
• 
Turlogg Fredrikstad Kajakklubb

FREDRIKSTAD og SARPSBORG KAJAKKLUBB
1734, HAFSLUNDSØY
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift