Tid for årsmøte torsdag 10.mars. Velkommen!

Innkalling til årsmøtet er sendt til alle medlemmer på mail sammen med forslag til revidering av virksomhetsplan inkludert handlingsplan. I tillegg er klubbens lover sendt ut sammen med forslag til endring av et punkt.

Det innkalles herved til ÅRSMØTE i FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KAJAKKLUBB Torsdag 10. MARS 2022 KL 18.00 på Fjellheim, Fjellveien 9, 1678 Kråkerøy.

Alle medlemmer er velkommen og har talerett, forslagsrett og stemmerett. Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt.

Saksliste blir kunngjort på hjemmesiden og på klubbens Facebook-side senest 1 uke før møtet, og sendes i tillegg ut på e-post til alle medlemmer.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være SKRIFTLIGE og sendt til styret SENEST 2 UKER før årsmøtet. Ta gjerne kontakt med noen i styret hvis du har spørsmål om hvordan forslag skal stilles.

Epost: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Ved møte på Fjellheim vil det blir servert kaffe/brus og kringle.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift