TID FOR ÅRSMØTE i FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KAJAKKLUBB

Det innkalles herved til Årsmøte i Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb Tirsdag 5. MARS 2024 KL 18.00 på Fjellheim, Fjellveien 9, 1678 Kråkerøy. 

Alle medlemmer er velkommen og har talerett, forslagsrett og stemmerett. (Stemmerett for alle over 15 år) Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt. 

Saksliste blir kunngjort på hjemmesiden og på klubbens Facebook-side senest 1 uke før møtet, og sendes i tillegg ut på e-post til alle medlemmer.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være SKRIFTLIGE og sendt til styret SENEST 2 UKER før årsmøtet. Ta gjerne kontakt med noen i styret hvis du har spørsmål om hvordan forslag skal stilles.

Epost: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

 

Det blir servering av kringle, kaffe og brus.

 

VELKOMMEN!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift