Årsmøtet 2024 og nytt styre

Takk til alle som stilte opp til Årsmøtet!

Årsmøtet i Frosk ble avhold på Fjellheim 5.mars. 29 medlemmer møtte og her kommer en lite forsøk på en slags oppsummering. 

Høytlesning av årsrapporten med beskrivelse av klubbens aktivitet gjennom året, stod på programmet. Selv om det tar litt tid, er det ikke dumt å bli minnet på alle herlige turer og opplevelser gjennom året! 

I tillegg ble Virksomhetsplanen presentert og godkjent, her er det ikke gjort noen endringer. I år har NIF innført en ny lovnorm. Denne ble vedtatt med noen tilpasninger til ønsket styresammensetning i Frosk.

En ny representant ble valgt til både styret og kontrollutvalget. Valgkomiteen fortsetter uforandret. Leder av Storesandkomiteen og regnskapsansvarlig fikk utdelt en påskjønnelse som takk for arbeidet gjennom året. 

Styret ønsker å minne om at styrearbeid og alle aktivitetene er dugnadsbasert. Vi oppfordrer medlemmene våre til å melde seg til både styreverv, dugnad og arbeidsgrupper som Fyr&Flamme osv. Det er både spennende og gøy å være med å organisere også, og hvis mange gjør litt, går det lett!

Til slutt en takk til Hilde H. Aannestad som loset oss trygt gjennom årsmøtet!


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift