Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb

Veileder Hav

Veileder Hav

Klubben holder holder ikke dette kurset selv. Se i liste på Våttkortsiden til NPF under Hav.

Veilederkurs hav

Hovedmål

Deltakeren lærer å planlegge og å lede krevende padlekurs og turer. Deltageren skal ha et bevisst forhold til ulike forhold som påvirker risikovurderinger og beslutninger. Etter endt kurs er deltakeren kjent med veiledning slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

Innhold

Kurset er lagt opp som tre deler, fordelt på tre helgeturer. Den siste delen går over tre dager. Situasjonsbestemt læring, samt deltakernes evne til å vise initiativ vektlegges.

Del 1 Grunnleggende veiledning (første helg)

Målet med første helg er blant annet å gjennomgå hvilke krav som stilles til veiledning innen havpadling (arbeidskravsanalyse), dels kartlegge hvilke kapasiteter den enkelte deltaker besitter i forhold til dette (kapasitetsanalyse).

Veilederrollen. Veilederen forventes å være ressursperson som fremmer havpadling. I dette ligger å yte bidrag rettet mot rekruttering, aktivitet og sikkerhet innen padlemiljøet, samt utvise ansvarlighet under padleaktivitet. En Veileder må også være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere kurs i kursstigen til NPF for havpadling.

Friluftsliv. Padling som friluftsliv og idrett. Hva kjennetegner padling som friluftslivsaktivitet? Vektlegging av gode padle- og naturopplevelser.

Stjernesystemet. Kartlegging og gradering av ulike momenter og formasjoner på havet.

Kursstigen og Våttkort. Kurssystemet og innholdet i læreplanene fra introduksjonskurs til Veilederkurs gjennomgås og diskuteres.

NPF – organisasjonen. Tinget, styret, TK og klubbene. Info fra NPF; Web-sidene, generelt om aktivitet rettet mot padling.

Generell treningslære (kort og integrert del i det praktiske padleopplegget):
- Valg av aktiviteter. Variasjon, intensitet, varighet og progresjon. 
- Anatomi og styrke. Musklene involvert i padlebevegelsen. Skader og restituering. Forebygging av skader.
- Utholdenhet og bevegelighet.

  1. Teknikktrening på de ulike stadier; tilvenning, grov- og finkoordinering, automatisering, tilpasning.

Teknikktreningsmetoder; hel/del-metoden, problemmetoden, instruksjonsmetoden, baning, variasjon. Tilbakemeldingsprosessen.

Instruksjons- og veiledningsmetodikk. Forsterkningsprinsippet, aktivitetsprinsippet, individualiseringsprinsippet, samarbeidsprinsippet, motivasjonsprinsippet.

Oppdagende Læring

Andre helg, praktiskpedagogisk og sikkerhet

Helg to organiseres med vekt på praktisk-pedagogisk arbeid og sikkerhet.

Deltagerne arrangerer et dagsseminar/ workshop på tilsvarende nivå som aktivitetslederkurs. Pedagogiske momenter fra første helg vektlegges.

Tema for sikkerhet helg to og videre i helg tre:

1. Generelt om formasjoner og risiko på hav:
- Generelt om formasjoner på havet: strøm, bølger, dønninger etc.
- Risikomomenter: Tåke, vind, kulde, skjær/ brytninger etc. Padling i mørket. 
- Synfaring og vurdering av risikomomenter.
- Stjernesystemet. Kartlegging og gradering av ulike momenter og formasjoner på havet.

2. Forebyggende sikkerhet:
- Utstyr - med vekt på sikkerhets- og redningsutstyr; Taueline, karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape og flytevest (oppdriftskrav).
- Førstehjelp. Repetisjon Hypotermi, drukning og hjerte- og lungeredning. 
- Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.
- Navigasjon
- Sjømannskap.
- Organisering.

3. Egenredning:
- Tømming og entring av veltet kajakk.
- Kajakkrulle. 
- Padling med kalkulert risiko. Hvordan manøvrere seg vekk fra brytninger, skjær etc. 
- Svømming med utstyr.
- Oppførsel i kritiske situasjoner.

4. Redning fra båt:
- Kammeratredning. 
- Tauing
- Redning av padler (bevisst og bevisstløs).
- Redning av utstyr.

5. Redning fra land:
- Landgang under krevende forhold. Assistanse under langgang.

Sikkerhet og HMS. Veileders rolle og ansvar på dette temaet. Aktuelle momenter:

1. Mål for tiltak rettet mot sikkerhet under gjennomføring av padleaktivitet 
2. Organisering av aktiviteten 
3. Kartlegging av risiko (risikoanalyse)
4. Gjennomgang av tiltak for å fremme sikker padling, samt håndtering av uforutsette hendelser under padleaktivitet 
5. Kvalitetssikring av HMS-rutiner

Psykologi. Gjennomgang av psykiske faktorer ved veiledning/ instruksjon av grupper.

Helg tre, veiledning og ledelse under utfordrende forhold

Del 3 organiseres som en helgetur over tre dager. Padlingen vil foregå i 5 stjerners forhold og farvann.

Det tas utgangspunkt i den enkeltes kapasiteter og ferdigheter knyttet til temaene fra de to første helgene. Følgende momenter vektlegges

- Planlegging: hvor går turen, risiko, utstyr etc.
- Pakking av havkajakken for overnattingstur.
- Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 4 stjerners forhold. 
- Gruppedynamikk: ulike roller og rollefordeling i gruppa.
- Veiledning og ledelse.
- Navigasjon
- Sjømannskap
- Kystfriluftsliv

Krav til deltakelse

Aktivitetslederkurs og Videregåendekurs.

For å delta på dette kurset må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Padleforbund. 

Varighet

Del 1: 16 timer (en helg).
Del 2: 16 timer (en helg).
Del 3: 24 timer (en helg pluss en dag).

Organisering

I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på veilederkurs. Deltakerne må fylle praksis med 90 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger. Mer informasjon om gjennomføring av praksis kommer på kurset. 

Evaluering

Veileder foretar løpende oppfølging og evaluering av deltakeren under kurset. Hver del avsluttes med en individuell evaluering, samt en sluttevaluering etter del 3. Hovedpunktene er skriftlige.

Kursarrangør

Norges Padleforbund (NPF).

Kurslærer

Veiledere i Norges Padleforbund.

Økonomi

-

Kommentar

Det er viktig å merke seg at kurset skal gi deltakeren en forståelse av veiledning under krevende forhold. Det betyr at det er en progresjon mot dette i kurset.

LITTERATUR til kurset

Effective leadership in adventure programming: Priest and Gass
Veiledning og praktisk yrkesteori: Lauvås og Handal
Mesterlære: Klaus Nielsen 
Coaching handbook: British Canoe Union 
HMS- arbeidsdokument, Padleforbundet
Vattkortstigen, Padleforbundet

Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift