Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb

Vilkår for deltagelse på leiren

Vilkår for deltagelse på leiren

Vilkår for deltagelse på Storesand padleleir 2022

Padleaktiviteter: Deltakelse på turer forutsetter at deltakeren har gjennomført grunnkurs og mestrer kameratredning. Hver enkelt må vurdere egen kompetanse før deltakelse i de ulike aktivitetene og turene på leiren.

Overnatting: skjer i telt eller hengekøye innenfor reservert område på Storesand camping. Storesand er et sårbart område og det forutsettes at deltagerne overholder reglene som gjelder for området.

Film og foto: På turer i regi av Frosk kan det bli tatt bilder og film av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene/film kan bli benyttet i Frosk sine publikasjoner og på hjemmeside/facebookside. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert/filmet, vennligst gi beskjed til turleder eller leirkomiteen.

Påmelding - avtale og betaling: Påmelding til leiren skjer direkte via link på Spoortz. Det er bindende påmelding. (Dvs ingen tilbakebetaling av deltakeravgift dersom man likevel ikke kan delta)

Forsikring: Deltakelse skjer på eget ansvar. Frosk påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under turene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne egen reise/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

Endring av program eller avlysning: Arrangøren kan avlyse eller endre turer/aktiviteter på grunn vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller liknende. Deltakeren skal da få mulighet til å delta på en annen tur eller aktivitet så langt det er mulig å gjennomføre. Dersom leiren må avlyses pga uforutsette hendelser, tilbakebetales påmeldingsavgiften i sin helhet.»

Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift