Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb

Vilkår for deltagelse på leiren

Vilkår for deltagelse på leiren

Vilkår for deltagelse på Storesand padleleir 2024

Padleaktiviteter: Deltakelse på turer forutsetter at deltakeren har gjennomført grunnkurs og mestrer kameratredning. Hver enkelt må vurdere egen kompetanse før deltakelse i de ulike aktivitetene og turene på leiren. Spør turleder hvis du er i tvil.

Overnatting: skjer i telt eller hengekøye innenfor reservert område på Storesand camping. Storesand er et sårbart område og det forutsettes at deltagerne behandler naturen forsiktig og overholder reglene som gjelder for området.

Film og foto: På turer i regi av Frosk kan det bli tatt bilder og film av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene/film kan bli benyttet i Frosk sine publikasjoner og på hjemmeside/facebookside. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert/filmet, vennligst gi beskjed til turleder eller leirkomiteen.

Påmelding, avtale og betaling: Påmelding til leiren skjer direkte via lenke på Spoortz. Det er bindende påmelding. Det vil si at Frosk ikke refunderer deltakeravgiften dersom man likevel ikke kan delta. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder en avbestillingsforsikring.

Forsikring: Deltakelse skjer på eget ansvar. Frosk påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under turene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne egen reise/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

Endring av program eller avlysning: Arrangøren kan avlyse eller endre turer/aktiviteter på grunn vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller liknende. Deltakeren skal da få mulighet til å delta på en annen tur eller aktivitet så langt det er mulig å gjennomføre. Dersom leiren må avlyses pga uforutsette hendelser, tilbakebetales påmeldingsavgiften i sin helhet.

Fredrikstad og Sarpsborg Kajakklubb
ORG.NR: 993 571 067

E-mail: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Kontonummer: 1594.38.42261

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift